Hvor mange er uten bedriftshelsetjenester i Oslo?

bedriftshelsetjenester

For alle ansatte med erfaring i fra bedriftshelsetjenester i Oslo, så kan nok de fleste fortelle at dette er en ressurs ulik alle andre. Større godt etablerte bedrifter og selskaper har egne bedriftshelsetjenester, andre har inngått samarbeid og knyttet til seg private aktører.

Det er fremdeles noen som ikke tilbyr denne tjenesten. Og dette er tjenester som gagner like mye de ansatte så vel som bedriften selv.

Hva kan private aktører tilby?

Private bedriftshelsetjenester i Oslo kan yte og bidra med akkurat de samme tjenestene som de som har dette i selve bedriften. Det er blant annet:

 • Ergonomiske tiltak
 • Yrkeshygiene
 • Målrettet og systematisk HMS
 • Helseundersøkelser og vaksinasjon
 • Inne- og uteklima
 • Kartlegging og risikovurderinger av alle felt
 • Foredrag og kurs av ansatte
 • Arbeidsmiljøutvalg

Private bedriftshelsetjenester i Oslo

Ofte så møtes man i et handlingsplanmøte med den aktøren en har valgt som kan levere bedriftshelsetjenester i Oslo. Da går en over hva som er ønsket av tjenester og en får et bilde av hva som kan leveres.

Det vil ofte være en HMS-rådgiver som deltar på slike handlingsplanmøter og sammen får man en god oversikt over hva som burde gjennomføres.

En systematisk gjennomgang av lovpålagte tiltak og hva slags behov bedriften har er svært viktig i forkant av et slikt samarbeid. Ulike bedrifter har gjerne ulike behov for sine ansatte, og dette ut fra hva slags arbeid som utføres og hvem de ansatte er.

Sykefravær

Et høyt sykefravær i bedrifter kan ofte være et rødt flagg på at noe burde utbedres og kartlegges. Et generelt høyt sykefravær er negativt for både de ansatte og bedriften. Mange lurer kanskje på hvorfor dette påvirker selve bedriften så negativt. Negativ påvirkning dette har er blant annet:

 • Økte kostnader ved egenmelding og vikarutgifter.
 • Økt påkjenning ved avbrutte arbeidsprosesser.
 • Opplæring av vikarer tar tid.
 • Lavere arbeidslojalitet og kortere arbeidsforhold blant de ansatte.

Når ansatte stadig er borte fra arbeid på grunn av egenmeldinger og sykemeldinger, så påvirker dette arbeidsmiljøet. Kontinuiteten brytes og en opplever ofte en gjennomtrekk av vikarer og ekstra-arbeidere.

sykefravær i bedrifter

Dette påvirker ofte arbeidsmiljøet negativt. Faste ansatte ved at det tar tid å få vikarer fullt opplærte og føler ofte at de selv må dra byrden av ekstra oppgaver og mer stressede arbeidsdager.

Dette kan utvikle seg til en ond sirkel ved at denne ekstra byrden igjen fører til sykemeldinger slik at det blir en evig runddans. Her vil bedriftshelsetjenester i Oslo kunne kartlegge virksomheten og finne tiltak som kan redusere sykefraværet på sikt.

Ulike årsaker til høyt sykefravær

Det kan være veldig mange forskjellige grunner til at en virksomhet opplever at sykefraværet er unaturlig høyt. Alt fra de fysiske forholdene i lokalene på arbeidsstedet til rutiner og manglende tilrettelegging av selve arbeidsoppgavene, kan være mulige årsaker. Eksempler på lokalene som årsak:

 • Dårlig luft og ventilasjon
 • Manglende varmeregulering
 • Støynivå
 • Lysforhold
 • I tillegg kommer de ergonomiske forholdene inn når en ser på stoler, arbeidsbord med mer

Dårlig ventilasjon kan forårsake mange forskjellige plager som påvirker de ansatte og setter ned arbeidsevnen og deres fysiske helse. Hodepine, tretthet og allergier er bare noen av symptomene en kan oppleve med dårlig ventilasjon. Luftveisinfeksjoner er noe annet en ofte ser gå igjen hos mennesker som oppholder seg jevnlig på steder med dårlig luft.

setter ned arbeidsevnen

Temperaturforskjeller og feil grad av temperatur kan også påvirke mennesker i stor grad. Er det for varmt i rommene en oppholder seg i så mister man energi, blir trøtt og kan få hodepine.

Er det på den andre siden for kaldt så strever man med å konsentrere seg om oppgavene en skal utføre. Alt dette er svært viktig for arbeidsmiljøet og dette er en del av de tingene bedriftshelsetjenester i Oslo kan kartlegge.

Hovedstaden er ulik mange andre byer på mange måter

Oslo er landets største by og også landets hovedstad. Med mange mennesker som både bor og arbeider på et tett sted så får en noen andre utfordringer enn mindre steder har. På et lite sted så kjenner de fleste hverandre og ting blir ofte mer synlig på både godt og vondt. I større byer og tettsteder er det større sjanse for at ting skjer mer i det skjulte da mennesker kan vandre fra flere arbeidsforhold uten å nødvendigvis møte mennesker en kjenner.

På mindre steder blir ting mer synlig i bedrifter hvor arbeidsforholdet og arbeidsmiljøet er dårlig. Mer synlig, men kanskje vanskeligere å gjøre noe konkret med problemet da alle kjenner alle. En kan fort havne i statiske forhold. Spesielt i slike situasjoner, vil bedriftshelsetjenester være et meget nyttig hjelpemiddel.