Boligadvokater selger ikke bare boliger

Boligadvokat

Mange kjenner best til boligadvokater gjennom kjøp og salg av boliger. Selv om mange boligadvokater velger å selge boliger da dette er en grei inntektskilde, så er dette langt fra alle tjenestene som tilbys fra en boligadvokat. Noen tilfeller av salg bør gå gjennom en boligadvokat eller i alle fall vurderes av en, da det i noen tilfeller finnes uavklarte utfordringer som bør besvares før en megler eventuelt tar over. De fleste meglerne ønsker ikke uavklarte problemstillinger i forhold til sine salg. Hvis denne typen boligsalg håndteres av en boligadvokat, så vil denne selv kunne analysere eller avklare problemstillingen, noe som også gir tillit til kjøper.

Dette kan gjelde mange forskjellige problemstillinger. For eksempel har man gjort en del endringer i forbindelse med hva slags eierform man har på boliger, men ikke alle har tatt kostnaden eller utfordringen ved å få dette endret. Når man skal selge en bolig med en eierform som ikke benyttes lengre, så møter man stor usikkerhet hos meglere. Men boligadvokater involveres også i problemstillinger som ikke innebærer salg. Noen eksempler på andre typer saker kan være samlivsbrudd eller arv. I slike tilfeller ønskes eiendom fordelt korrekt, og da kan det være lurt å benytte seg av noen som kjenner til eiendomsregler. Andre eksempler kan være i forbindelse med konflikter etter et boligsalg.

Boligsalg

Mange eiendomsadvokater tar på seg salg av boliger da dette kan være en greit inntekt. Alle som driver egen virksomhet trenger en grunnleggende inntekt, og mange boligadvokater velger dette som sin basisvirksomhet. Andre, derimot, ønsker oppdrag som involverer å løse juridiske problemstillinger eller uenigheter mellom personer eller selskaper. De fleste boligadvokater velger en balanse mellom salg og andre juridiske oppdrag.

Samlivsbrudd eller arv

Samlivsbrudd og arv kan være kompliserte saker. Mange opplever at familieforhold blir ødelagt av denne typer problemstillinger, i tillegg til at samlivspartnere skiller lag med fiendtlig innstilling til hverandre. Det er ikke sikkert en boligadvokat kan hjelpe med å unngå dette, men man kan hjelpe med å tilse at fordelingen av eiendom utføres i henhold til regler og de kan også hjelpe med å belyse problemstillinger som beskatning og liknende i forbindelse med eiendomsoverføring.

Alle problemstillinger man har rundt eiendom kan belyses ved at man benytter en boligadvokat som rådgiver. I forbindelse med brudd eller arv, så bør man også benytte seg av råd fra advokater som har spesialisert seg på det spesifikke området slik at man kan utføre fordelingen i henhold til loven. På denne måten kan man unngå de verste konfliktene med enighet om hvem som får hva.

Konflikter etter kjøp

En problemstilling hvor man også ofte benytter seg av boligadvokater, er for å unngå eller for å håndtere konflikter etter kjøp. Når man kjøper en bolig, så er det viktig å være klar over ansvaret sitt slik at man kan ta stilling til hvordan man håndterer ansvaret. Mange har opplevd å sitte med ansvar etter salg som de ikke ante at de hadde fordi man ikke har undersøkt godt nok i forkant. Ved å rådspørre en boligadvokat, så kan du unngå å havna i slike problemstillinger.

Tagged with: