Renhold kan være en del av tjenester for facility management

facility management

Alle bedrifter har behov for tjenester for å utføre renhold. Rundt oppstarten av en bedrift vil mange benytte seg av løsninger i forhold til at man har ansatte som utfører denne tjenesten, enten ved at familiemedlemmer av ansatte utfører jobben eller at man ansetter noen fast med ansvar for renhold i bedriften.

Når man starter opp en bedrift tenker man ikke alltid over at man trenger en del støttetjenester og at disse tjenestene også må administreres. Dette tar tid, og kan raskt bli uoversiktlig i forhold til kostnader når man skal planlegge bedriftens økonomi.

Med facility management benytter man seg av en leverandør for å ivareta lokaler, og i tillegg har man ha mulighet til at en facility management-leverandør tilbyr andre tjenester som er utenfor kjernevirksomhetens tjenester.

Ved å benytte seg av leverandører for støttetjenester som rengjøring, så kan man forholde seg til denne typen tjenester som en ekstern kostnad i stedet for at den skal vikle seg inn i interne regnskaper. Rengjøring kan være en tjeneste som er en del av en større avtale for facility management, eller man kan velge å benytte seg av en tilbyder av rengjørings-tjenester som kun utfører dette.

Dersom man velger å benytte seg av facility management kan man oppnå at det gir en god del fordeler og gir bedriften mulighet til å fokusere på kjernevirksomhet fremfor andre oppgaver og dermed spare utgifter. De fleste bedrifter ønsker å ha fokus rettet mot kjernevirksomheten da det er her de kan oppnå økt omsetning og hvor de ønsker å fokusere ny investering for at den skal gi mest mulig avkastning.

Hvis man i en bedrift har for høy fokus og for mye utgifter relatert til støttetjenester, så kan det bety at man ikke får det overskuddet man ønsker, og at i stedet overskuddet forsvinner bort i støttefunksjoner og for administrasjon av disse.

Trenger du hjelp fra et renholdsfirma i Oslo, Bergen eller Stavanger så anbefaler jeg https://ability.no/hva-vi-gjor/renhold/

Egne rengjøringstjenester eller flere tjenester hos samme leverandør

Bedrifter som ønsker å benytte seg av rengjøringstjenester fra en leverandør gjør ofte dette fordi man ønsker å kutte kostnader eller for å få bedre kontroll over kostnader, ellers har man også et tredje alternativ hvor man velger å sette ut rengjørings-tjenester fra dag en.

Hvis man ønsker å spare mest mulig på disse tjenestene, og i tillegg ønsker å sette ut flere støttetjenester, så kan man velge facility management i stedet for rene rengjørings-tjenester.

Dette gjør at man kan få et kontaktpunkt for flere tjenester i tillegg til at man også får en faktura for tjenestene. Hvilken løsning man velger, er opp til hver bedrift. Grunnen til at man tar valget om å benytte seg av separate rengjøringstjenester i forhold til tjenester for facility management kan være forskjellige fra bedrift til bedrift.

I noen bedrifter kan det være at disse tjenestene utføres på en såpass effektiv måte at man ikke vil oppnå besparelser, og da er det ikke sikkert at valget med å benytte seg av eksterne tjenester er det riktige for den bedriften.

Kun et kontaktpunkt

For å redusere tiden man trenger å bruke ved administrasjon av forskjellige tjenester som rengjøring, så kan man oppnå å kun ha et kontaktpunkt for å ivareta disse tjenestene som kan dekkes av facility management ved hjelp av en og samme kontakt.

Administrasjon er noe de fleste bedrifter ikke ønsker for mye av da dette ikke bidrar i forhold til inntjeningen. I stedet vil utgiftene og tiden man benytter i forhold til administrasjon forårsake at man reduserer overskuddet. Hvis man kan redusere administrasjonen rundt en tjeneste, så vil det i seg selv bety at man kan spare en del på denne effektiviseringen.