Digital markedsføring eller tradisjonell

Digital markedesføring

I dag bruker vi digitale medier til mer og mer av hverdagen vår. Vi handler på nett, bruker banktjenester på nett, streamer filmer over nett, tar utdannelse på nett og mye, mye mer.

Når mer og mer av vår hverdag blir digital, så blir også digital markedsføring mer og mer relevant. Digital markedsføring er markedsføring ved hjelp av digitale medier, og det gjør at det ofte er mer praktisk med digital markedsføring i forhold til tradisjonell markedsføring da man også kan inkludere linker til produktet eller tjenesten man reklamerer for. Man har i tillegg muligheter til å rette markedsføringen mot personer med spesifikke interesser. Dette gjør at man kan redusere kostnader til en brøkdel av hva man tidligere investerte i forhold til tradisjonell markedsføring.

Digital markedsføring kan være i form av annonser i digitale aviser eller på andre nettsider, men det kan også være i form av annonser knyttet til en konto på sosiale medier eller på en blogg på et spesifikt tema. Det er ikke uvanlig at man benytter seg av affiliate markedsføring for å velge reklamen man ønsker å presentere på sin nettside eller i sin blogg, men man kan også markedsføre betalende annonsører direkte i et innlegg.

Hva er digital markedsføring

Når man i dag skal markedsføre en nettbutikk eller bedriftens sider på internett eller på sosiale medier, så vil mange benytte seg av digital markedsføring. Det betyr at man reklamerer på andre digitale medier som nettsider, nettaviser, sosiale medier og tilsvarende. All markedsføring via digitale medier regnes som digital markedsføring.

Med digitale medier kan man til en hver tid få rapporter som forteller om kundegrupper som klikker seg inn på annonsene og videre til nettsider eller nettbutikk, og man kan derfor rette markedsføringen mer direkte mot de relevante brukerne. Betalingen skjer ofte i forhold til hvert klikk på en annonse eller for en visning, og dermed betaler man bare for de brukerne som har en interesse for det man annonserer for. Dette er en stor fordel i forhold til tradisjonell markedsføring hvor man i hovedsak annonserer for et bredere publikum og hvor prisen er basert på hvor bredt publikum man treffer og ikke på om man treffer de mest relevante brukerne.

Digitale annonser

Den vanligste måten å markedsføre seg på med digital markedsføring, er med annonser som vises på nettsteder. Her kan man da velge om man ønsker å annonsere på et spesifikt nettsted, eller om man styrer annonsen mot spesifikke grupper eller brukere. Ved hjelp av annonsering tilbudt hos søkemotorer, så kan man rette seg direkte til brukere i forhold til hva de søker på.

Annonsen vil vises hos dem som søker på ting som er relatert til søkeord du har knyttet til annonsen. En annen måte å rette annonsen mot et spesifikt publikum på, er via affiliate markedsføring. Her bruker man affiliate-nettverk for å tilby annonser som så velges av de som føler de kan tjene på å benytte din annonse på deres nettsted. De vil kun tjene på klikk eller visning, og derfor vil kostnadene her også bli rettet mot dem som har interesser knyttet mot ditt produkt eller din tjeneste.

Sosiale medier og affiliate markedsføring

Affilate markedsføring brukes ikke bare av nettsider, men eiere av blogger eller video-kanaler kan også velge å benytte seg av disse for spesifikke videoer eller for spesifikke innlegg på bloggen sin. Mange bloggere benytter også direkte avtaler med leverandørene de reklamerer for slik at de får gode inntekter for å reklamere for forskjellige produkter.

Fordel med digital markedsføring fremfor tradisjonell

Tradisjonell markedsføring er vanskelig å rette mot et smalere publikum, og man betaler derfor ganske mye for markedsføring som man ikke har noen garanti for at vil komme frem til de rette brukerne. I noen tilfeller er dette likevel hva man ønsker. Digital markedsføring er mer målrettet, og brukes i situasjoner hvor dette er en fordel.

Kilde: https://www.mementor.no/digital-markedsforing/