Kostnader ved bruk av kredittkort

Kredittkort

De fleste kredittkort er gratis å få, med noen unntak der du skal betale en årsavgift for å ha kortet. Langt de fleste banker tilbyr derimot kredittkontoer uten årsavgift i tillegg til din faste konto. Dette kan selvsagt være fristende, og også et godt alternativ for å få mer ut av din egen økonomi. Samtidig skal man være bevisst på at selv om et kredittkort ikke har noen årsavgift, betyr dette ikke at det er kostnadsfritt.

Gebyr ved kortbruk

Mange banker belaster sine kunder for bruk av sine kort. Disse gebyrene kan være i forhold til varekjøp, kontantuttak eller overføringer. Det er ganske forskjellig hvilke gebyrer de ulike bankene benytter seg av, og de vil også være forskjellige fra vanlige bankkort til kredittkort, og fra innland til utland. De fleste kredittkort tilbyr deg å handle med kortet uten gebyr, og vil i tillegg gi en rentefri betalingsperiode på gjennomsnittlig 45 dager.

Det som derimot ikke er like tydelig, er at det er et klart skille mellom varekjøp og kontantuttak. Det langt de færreste er klar over er at dersom du bruker fra penger fra et lån på dagen eller kredittkortet til kontantuttak eller kontooverføring vil rentene løpe fra det øyeblikket transaksjonene er gjennomført. Dette betyr altså ingen rentefri betalingsutsettelse, i tillegg til at det kan komme kontantgebyr eller prosentgebyr dersom din bank tar gebyr for disse tjenestene.

Utenlandsbruk

Å ta med kredittkortet til utlandet kan ha mange fordeler, blant annet reiseforsikring og bedre beskyttelse mot svindel, men det kan også bety dyrere bruk av kortet enn hva du er vant med. Når du betaler med kort i utlandet, så vel bankkort som kredittkort, vil du få mulighet til å velge mellom lokal valuta eller betale i norske kroner, hvor sistnevnte ofte vil gi en dårligere valutakurs. Ved kredittkort skal man også være obs på at både VISA og MasterCard på de fleste av sine kredittkort tillegger et prosentgebyr for utenlandsk betaling. Utenom dette er det mange varehandler eller serveringssteder som tar gebyr for å betale med utenlandske kort.

Tilbakebetaling

Den rentefrie betalingsutsettelsesperioden er for mange en av de største fordelene med og grunnene for anskaffelse av et kredittkort. Holder man seg innenfor denne perioden og betaler regninger før eller ved forfall, kan man i utgangspunktet låne penger ‘gratis’. Der mange i motsetning går på en smell er når den rentefrie perioden er over, og man ikke har rukket eller klart å betale det bruke beløpet tilbake, og rentene starter å løpe.

Her kan man også bli overrasket over rentene fra et kontantuttak, som har løpt fra det aktuelle tidspunktet, og ikke er inkludert i den rentefrie perioden. Tilbakebetalingen av kredittkortregningen starter etter betalingsutsettelsen, og selv om man er fri til å bestemme om man vil betale hele eller deler av beløpet med en gang, vil det alltid være et minimumsavdrag. Dette avdraget er en prosentandel av brukt kreditt, og vil variere mellom de forskjellige kortene. Det er altså alltid en god idé å sette seg inn i vilkårene for bruk, gebyrer og tilbakebetaling før man velger det ene eller det andre kredittkortet, og se hvilket kort som er det billigste til din bruksmåte.

Tagged with: