Nyoppstartet bedrift

Nyoppstartet bedrift

Mange entreprenører starter med en ide og begynner selv å sette sammen det som trengs for å komme i gang med å selge ideen. Kanskje kaller man sammen et par kompiser og setter i gang i et lite rom i en leilighet. Ideer vokser og blir realitet, og kundene begynner å få øynene opp for produktet du har produsert.

Man starter gjerne uten penger å investere og uten annet enn ideer for å komme i gang. Spotify startet med et Hadoop serverrack i en leilighet, og Facebook som et lite prosjekt for studenter på Harvard. Microsoft startet med salg av et operativsystem som ikke var laget før etter det ble solgt. Apple startet som en garasjebedrift som laget datamaskiner til venner og kjente.

Forsiktig oppstart

Mange av de store entreprenørprosjektene hadde en forsiktig oppstart og ante ikke hva drømmene og ideene ville føre til. Men når gode ideer blir til virkelighet, kommer raskt behovet for at man må lage et arbeidsmiljø som er mer effektivt enn et rom i en leilighet eller et produksjonsopplegg i en garasje. Da starter jakten på ledige lokaler. Det er sjelden at ideene tar helt av med en gang, og forsiktige sjeler velger da de billigste ledige lokaler de kan finne for de ansatte de trenger umiddelbart. Driften kommer i gang og blir bedriften en suksess, kommer raskt behovet for enda større lokaler. Da starter igjen jakten på ledige lokaler.

Omsetningsvekst og bemanningsbehov

Omsetningen vokser og vokser, og man ansetter stadig nye folk for å holde unna bestillingene. Noen ser etter hvert at veksten blir en trend og de må vurdere lokalene i forhold til fremtidig vekst. Mens bedriften er i vekst er det viktig å beholde likviditeten, og da er det fortsatt praktisk å leie lokaler i stedet for å investere viktig likviditet i kjøp. I tillegg så må man ha en fleksibilitet da man fortsatt ikke vet helt omfanget av bedriftens vekst. Hvis man ender opp med noe liknende suksessen til firmaene nevnt i innledningen, så vil man stadig være på jakt etter nye ledige lokaler. Enten for å utvide eksisterende kapasitet, eller for å finne helt nye lokaler med rom for vekst.

På jakt etter ledige lokaler

Veksten fortsetter og man er stadig på jakt etter ledige lokaler. Man bør planlegge for mulig vekst, men også ta høyde for at man før eller siden når en grense hvor man må revurdere fremtidig vekst. Markedet kan plutselig stoppe opp og man kan få behov for å kutte i staben. Både Apple og Microsoft har vært gjennom mye medgang, men også mye motgang, siden de fikk suksess med sine første produkter.

De har ikke bare opplevd vekst, og hadde de ikke hatt en enorm fleksibilitet og villighet til å kutte utgifter og finne nye løsninger, er det ikke sikkert de hadde funnet frem til vellykkede løsninger for å komme gjennom nedgangstidene.

Planlegge for fleksibilitet

Det er viktig å planlegge for fleksibilitet uansett hvor mye vekst man har i dag. Ledige lokaler å leie er ofte en bra løsning for å ivareta fleksibiliteten og ikke binde seg til dagens administrative løsning. Plutselig kan man komme borti et hinder som setter en stopper for suksessen, som mobilselskaper som plutselig sitter uten lisens for nødvendige sendefrekvenser og ikke lenger kan serve kundene sine i mobilnettet de har bygd opp. Har man kjøpt lokaler når man møter fallende markeder, tar det lenger tid å frigi likviditet som kan være ytterst nødvendig for å ta de rette avgjørelsene i nedgangstider.

Når bedriften man startet opp vokser og interessen for det man leverer øker, er det viktig med fleksibilitet. Leie av lokaler kan være en måte å ivareta den nødvendige fleksibiliteten.

Tagged with: